Budějovice
gastroenterologické

2. – 3. 4. 2020, Clarion Congress Hotel České Budějovice

O kongresu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené sestřičky, milí přátelé!

Dne 2. a 3. dubna se koná 6. setkání mladých gastroenterologů a gastroenterologických sester ČAS. Je mi ctí Vás pozvat do Českých Budějovic na toto již tradiční odborné setkání, které se bude opět konat v prostorách hotelu Clarion . Tradičně otevíráme tři sekce – lékařskou, nelékařskou a endoskopický workshop. Touto konferencí každoročně podporujeme mladé kolegy a kolegyně nejen v gastroenterologii, ale i v multidisciplinárních oborech medicíny. Naše konference nabízí mladým lékařům v odborných blocích, tematicky zaměřených, možnost přednesení poučné kazuistiky, diskuze s odborníky – specialisty na dané téma. Ve druhé, nelékařské sekci, přivítáme tradičně gastroenterologické sestřičky. Třetí sekce je zaměřena prakticky na nácvik endoskopických dovedností.

Těšíme se na Vás do Českých Budějovic!

prim. MUDr. Olga Shonová
Prezidentka kongresu

Vědecký výbor

prim. MUDr. Olga Shonová

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

prim. MUDr. Marie Pešková

Mgr. Bc. Anděla Tichá

Témata roku 2020

Endoskopie

Gastro - Onkologie

Zažívací trakt a alkohol

Chirurgie

IBD

Pankreatitis

Mladí gastroenterologové

Program sester ČAS

Endoskopický workshop - tandem lékař-sestra

Pořadatelé

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

Česká lékařská komora

Česká gastroenterologická společnost ČLSJEP

Gastroenterologická sekce České asociace sester

Program

Souběžně s programem bude probíhat a prezentace farmaceutických firem a zdravotnické techniky.

Stavba firemních stánků

Registrace Clarion Congress Hotelu České Budějovice

Slavnostní zahájení kongresu v sále Rožmberk Clarion Congress Hotelu České Budějovice

Odborný program Clarion Congress Hotelu České Budějovice

Společenský večer s rautem

Registrace Clarion Congress Hotelu České Budějovice

Zahájení druhého dne kongresu

Odborný program v lékařské a sesterské sekci (workshop)

Přednášející a hosté roku 2020

 • Bc. Andrea Brucknerová
 • Marcela Gabrielová
 • Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.
 • prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
 • prim. MUDr. Jana Koželuhová
 • Mgr. Monika Kyselová, MBA
 • MUDr. Zuzana Mandátová
 • Milena Nociarová, DiS.
 • prim. MUDr. Marie Pešková
 • MUDr. Lucie Prokopová, Ph.D
 • prim. MUDr. Petr Pták, Ph.D.
 • MUDr. Filip Shon
 • MUDr. Zuzana Šerclová
 • MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
 • Mgr. Anděla Tichá
 • Doc. MUDr. Ondřej Urban
 • prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
 • doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
 • Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
 • Sekce mladých gastroenterologů

Místo konání

Informace o místě konání.

Clarion Congress Hotel České Budějovice

Clarion Congress Hotel České Budějovice je nově zrekonstruovaný moderní čtyřhvězdičkový hotel v Českých Budějovicích. Hotel byl otevřen již v roce 1982 a pod názvem hotel Gomel byl provozován až do února 2011. 14 měsíců trvala rekonstrukce, která přeměnila původní stavbu ve čtyřhvězdičkový hotel prošpikovaný moderní technologií. S růstem standardu služeb se hotel začlenil do mezinárodní skupiny Choice Hotels International a pod novým názvem - Clarion Congress Hotel České Budějovice je provozován od dubna 2012.

Registrace

VZDĚLÁVACÍ AKCE JE POŘÁDÁNA DLE STAVOVSKÉHO PŘEDPISU ČLK Č. 16.
AKCE JE REGISTROVÁNA ČESKOU ASOCIACÍ SESTER DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.

1. autoři sdělení registrační poplatek nehradí.

Lékaři do 35 let

 • při platbě provedené do 27. 3. 2020: 800 Kč včetně DPH/os.
 • při platbě provedené od 28. 3. 2020 a na místě: 900 Kč včetně DPH/os.

Lékaři nad 35 let

 • při platbě provedené do 27. 3. 2020: 1 500 Kč včetně DPH/os.
 • při platbě provedené od 28. 3. 2020 a na místě: 1 600 Kč včetně DPH/os.

Nelékařští zdravotničtí pracovníci

 • při platbě provedené do 27. 3. 2020: 400 Kč včetně DPH/os.
 • při platbě provedené od 28. 3. 2020 a na místě: 500 Kč včetně DPH/os.

Společenský večer s rautem 2. 4. 2020: 700 Kč včetně DPH/os.

Registrační poplatek zahrnuje:

 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • kongresové materiály
 • sborník abstrakt na CD s ISBN
 • osvědčení o účasti
 • kongresovou tašku
 • občerstvení během programových přestávek včetně 2 obědů

Registrační poplatek, raut, popř. ubytování (ev. polovinu ceny za dvoulůžkový pokoj) uhraďte na č. účtu: 2107918128/2700 – UniCredit Bank, variabilní symbol: 209436

Storno podmínky: Registrační poplatek vracíme v plné výši, pokud se účastník písemně omluví do 30. 3. 2020. Po tomto datu náleží účastníkovi 50 % výše. V případě, že se účastník na kongres nedostaví bez omluvy, poplatek nevracíme. Děkujeme za pochopení.

Přijatá sdělení zamýšlí organizátor akce publikovat ve sborníku (s ISBN číslem), který bude dostupný pouze online na webových stránkách konference. Prosíme o zaslání plného znění v textové podobě (Microsoft Word), možno i v PowerPointu, nejpozději do 20. 4. 2020 na adresu zaleska.blanka@nemcb.cz. Zaslání plného znění budeme automaticky brát jako souhlas s publikováním.

Přihlášky k aktivní účasti společně s abstraktem evidujeme do 5. 3. 2020

Přihlášky k pasivní účasti je možné zadávat do 27. 3. 2020. V případě zájmu o registraci po tomto datu kontaktujte Mgr. Blanku Záleskou (zaleska.blanka@nemcb.cz). Platby pozdních registrací jsou možné pouze v hotovosti na místě za zvýšené sazby!

Informace pro vystavovatele

Stavba stánků se uskuteční 1. 4. 2020 v Clarion Congress Hotelu, České Budějovice, 1. patro - foyer od 7.00 do 8.00 hod.

Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout firemní účast na celostátní akci Budějovice gastroenterologické, která se koná 2. - 3. 4. 2020 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Akce je určená pro odborníky z celé České republiky a zejména pro mladé lékaře gastroenterology. Zároveň ji doprovází celostátní Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. Očekávaná účast je 250 - 300 osob. Firemní účast je možná v následujících kategoriích:

1. GENERÁLNÍ PARTNER
120 000 Kč bez DPH

 • Výstavní plocha 8 m2 v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 3 m) nebo 2 prezenční lavice v délce 1,8 m se 4 židlemi
 • 6 plných registrací
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný na 1. pozici v konferenčním sále pro lékaře
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný na 1. pozici v konferenčním sále pro nelékařské zdravotní pracovníky
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Generální partner
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Generální partner s možností prokliku na stránky vystavovatele
 • Plocha pro reklamu ve Sborníku abstrakt
 • Projekce dodaného reklamního spotu bez ozvučení v rozsahu 30 sekund v přestávkách odborného programu ve dvou konferenčních sálech
 • Možnost workshopu pro sestry 3. 4. 2020 – po dohodě s organizátorem, který si vyhrazuje právo zahrnutí do programu akce
 • Vklad až 3 reklamních materiálů do sjezdových tašek
2. VIP PARTNER
80 000 Kč bez DPH

 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 3 m) nebo 2 prezenční lavice v délce 1,8 m se 4 židlemi
 • 4 plné registrace
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný na 2. pozici v konferenčním sále pro lékaře
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný na 2. pozici v konferenčním sále pro lékaře
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci VIP partner
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci VIP partner s možností prokliku na stránky vystavovatele
 • Projekce dodaného reklamního spotu bez ozvučení v rozsahu 15 sekund v přestávkách odborného programu ve dvou konferenčních sálech
 • Možnost workshopu pro sestry 3. 4. 2020 – po dohodě s organizátorem, který si vyhrazuje právo zahrnutí do programu akce
 • Vklad až 3 reklamních materiálů do sjezdových tašek
3. HLAVNÍ PARTNER
50 000 Kč bez DPH

 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 3 m) nebo 2 prezenční lavice v délce 1,8 m se 4 židlemi
 • 4 plné registrace
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný na 3. pozici v konferenčním sále pro lékaře
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Hlavní partner
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Hlavní partner s možností prokliku na stránky vystavovatele
 • Projekce dodaného logotypu bez ozvučení v rozsahu 15 sekund v přestávkách odborného programu ve dvou konferenčních sálech
 • Možnost workshopu pro sestry 3. 4. 2020 – po dohodě s organizátorem, který si vyhrazuje právo zahrnutí do programu akce
 • Vklad až 3 reklamních materiálů do sjezdových tašek
4. PARTNER
15 000 Kč bez DPH

 • Výstavní plocha 1,2 x 2 m v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 3 m) nebo prezenční stůl v délce 1,2 m se 2 židlemi
 • 2 plné registrace
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Partneři
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Partneři
 • Vklad 1 reklamního materiálu do sjezdových tašek
5. MEDIÁLNÍ PARTNER (pouze pro média a webové portály)
5 000 Kč bez DPH

 • Výstavní plocha 1,2 x 2 m v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 3 m) nebo prezenční stůl v délce 1,2 m se 2 židlemi
 • 2 plné registrace
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Mediální partner
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Mediální partner
 • Vklad 1 reklamního materiálu do sjezdových tašek
6. Prezentace firmy bez fyzické účasti firemního reprezentanta
5 000 Kč bez DPH

 • možnost vystavit firemní materiál na výstavním pultu
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Ostatní partneři
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Ostatní partneři
 • Vklad 1 reklamního materiálu do sjezdových tašek
 • Vklad 1 reklamního materiálu do sjezdových tašek
7. Vklad
500 Kč bez DPH

 • Cena za 1 vložený materiál. Nevystavující firma smí vložit nanejvýš 2 materiály.

Věříme, že u Vás tato akce vzbudí zájem a předem se těšíme na Vaši účast. Prosíme o sdělení, jestli máte o firemní prezentaci zájem a ve které kategorii. Dle toho Vás prosíme o zaslání přímé objednávky. Na jejím základě Vám vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní. Prosíme o oznámení Vašeho úmyslu stát se partnerem této akce v jakékoliv kategorii do 1. 3. 2020 na adresu bouzkova.jitka@nemcb.cz.

Logotypy, požadavky na přípravu prezenčních lavic, ubrusů a elektrických přípojek zasílejte na výše uvedené kontakty nejpozději do 1. 3. 2020!

Kontakt: Ing. Jitka Bouzková, Obchodní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 387 872 229, 727 932 047

Kontakty

Přihlášky fyzických osob k aktivní a pasivní účasti:

Mgr. Blanka Záleská
mobil: +420 601 306 875
tel: +420 387 872 074
e-mail: knihovna@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Jitka Bouzková
mobil: 727 932 047 tel: +420 387 872 229
e-mail: bouzkova.jitka@nemcb.cz

Sekretariát gastroeneterologického odd

tel. : +420 38 787 6701
email: gastro@nemcb.cz

Odborná příprava programu pro lékaře

prim. MUDr. Olga Shonová
email: shonova@nemcb.cz

Odborná příprava programu pro sestry

Mgr. Anděla Tichá
email: adka.ticha@centrum.cz